Począwszy od 1 stycznia 2006 r. wymagania jakie muszą spełniać pomieszczenia zakładów produkujących żywność regulują przepisy rozporządzenia (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Nie zawierają one jednak szczegółowych instrukcji dotyczących sposobu projektowania pomieszczeń, typu materiałów budowalanych, kątów i zaokrągleń. Przepisy zawierają bardzo ogólne wytyczne. Próżno w nich szukać jednolitych wytycznych dla wszystkich zakładów z branży spożywczej. Wszystko uzależniono uzależniono od skali produkcji, wielkości zatrudnienia, etc. Tak płynne wymagania mogą być jednak problematyczne, a interpretacja przepisów przez właściciela zakładu produkcyjnego czy lokalu gastronomicznego może się znacznie różnić od interpretacji zaprezentowanej przez inspekcję sanitarną.

W zakresie ochrony przed owadami konkretne wymagania wynikają z treści przepisów podanych w treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami. znajdziemy zapis:

§ 15.1. Okna i inne otwory muszą mieć konstrukcję zapobiegającą gromadzeniu się brudu oraz umożliwiającą stałe wietrzenie pomieszczeń przez górne skrzydła lub wietrzniki umieszczone w górnych częściach okien, łatwe do otwierania z poziomu podłogi.

2. Okna, które mogą być otwierane na zewnątrz, muszą być wyposażone w łatwo dające się zdjąć do czyszczenia siatki ochronne przeciw insektom.

3. W przypadku gdy otwarte okna mogłyby być przyczyną zanieczyszczenia artykułów, okna w czasie produkcji muszą być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem.

Wymagania dla pomieszczeń, jak również wymagania szczegółowe dla pomieszczeń, w których przygotowuje się, poddaje obróbce lub przetwarza środki spożywcze nie są bardzo szczegółowe. Wiele w nich nieprecyzyjnych określeń: “w zależności od potrzeb”, “jeżeli to konieczne”, “odpowiednią ilość” i tak dalej. Czytając przepisy pod kątem spełniania przez zakład danych wymogów należy zwrócić uwagę, że wszystkie one sprowadzają się do jednej generalnej zasady – pomieszczenia, konstrukcje, użyte materiały oraz ich stan techniczny mają zapewnić właściwą higienę produkcji żywności i ochronę przed zanieczyszczeniem na każdym jej etapie.

Nasze moskitiery znajdują się w licznych restauracjach, barach, na stołówkach oraz w innych lokalach gastronomicznych. Często montowane są w kuchniach oraz w zakładach produkcyjnych, w których przetwarzana jest żywność. Dzięki zabezpieczeniu przeciw owadom w postaci moskitier okiennych i drzwiowych łatwiej zachować higienę pracy w branży spożywczej.

restaurant-690951_640


Źródło: piekarnie.pl, isap.sejm.gov.pl

Moskitiery w lokalach gastronomicznych i w pomieszczeniach produkcyjnych
Pozostaw numer telefonu - oddzwonimy!

Prosimy o podanie numeru telefonu oraz przybliżonej tematyki rozmowy. Postaramy się skontaktować z państwem najszybciej, jak będzie to możliwe.


    Numer telefonu:
    Interesują mnie:

    X
    Pozostaw swój numer telefonu - oddzwonimy!